Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ANUNT REZULTATE SELECTIE DOSARE LA CONCURSUL DE RECRUTARE MUNCITOR CALIFICAT IV

ROMÂNIA

JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN

COMUNA CĂRBUNARI

Tel/Fax: 0374088864 / 0374090124

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a postului contractual , vacant, de MUNCITOR CALIFICAT IV -Compartiment administrativ,intretinere si deservire

Având în vedere:

  • prevederile art. 37 din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice ,
  • procesul verbal nr. 301_ încheiat în data de 27.01.2023, cu privire la rezultatele selectării dosarelor de înscriere depuse în vederea participării la concursul pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a postului contractual vacant, de MUNCITOR CALIFICAT IV – Compartiment administrativ, intretinere si deservire care se va desfăsura în data de 03.02.2023 , sunt comunicate următoarele rezultate:
  • Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut poate formula contestaţie conform prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice – termen de depunere 31.01.2023 – in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor dna Boboescu Ana.
  • Candidatii declarati admisi vor fi prezenti la sediul Primăriei comunei Cărbunari, la ora 09.00, în data de 03.02.2023 -PROBA SCRISA .
  • Afişat astăzi, 30.01.2023.

Secretar comisie concurs,
BOBOESCU ANA