Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Author: Admin

ANUNȚ PREALABIL privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Comuna Cărbunari, județul Caraș-Severin, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru SECTOARELE CADASTRALE NR. 4, 5, 32, 34, 39, 40, 41, 42, 43 pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art.14, alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată și completările ulterioare.

                  Data de început a afișării: 30.05.2023

                  Data de sfârșit a afișării: 28.07.2023

                  Adresa locului de afișare: Sediul Primăriei Comunei Cărbunari

                  Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei Cărbunari și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Primar,

PRĂSNESCU GHEORGHE

PRIMARIA COMUNEI CARBUNARI,

loc.Carbunari,nr.304,judet Caras-Severin ,

telefon 0374 088 864,

e-mail: primaria_carbunari@yahoo.com

ANUNT LICITATIE PUBLICA

PRIMARIA COMUNEI CARBUNARI, cu sediul in loc.Carbunari,nr.304,judet Caras-Severin , telefon 0374 088 864,e-mail primaria_carbunari@yahoo.com

ANUNTA LICITATIE PUBLICA

privind inchirierea imobilului

SPAȚIU SITUAT IN INTRAVILANUL COMUNEI CARBUNARI AFLAT IN PROPRIETATEA COMUNEI CĂRBUNARI FIIND INTABULAT ÎN CF NR. 30129 CĂRBUNARI, IN SUPRAFATA DE 65 MP- cladire multifunctionala cu destinatia desfășurare de activități de alimentație publică

Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr.46/15.12.2022

Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

Documentaţia de atribuire se poate ridica de la  PRIMĂRIA COMUNEI CĂRBUNARI, persoană de contact dl. viceprimar  telefon 0724416477.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor:10.04.2023, ora 12.00.

Informatii privind ofertele:

Data limită de depunere a ofertelor: 20.04.2023, ora 12.00

Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna CĂRBUNARI-PRIMĂRIA nr.304,județ Caraș-Severin

Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:

21 APRILIE 2023, ora 11.00, la sediul PRIMĂRIEI Comunei CĂRBUNARI

Instanta competenta in solutionarea litigiilor aparute : Tribunalul CARAȘ-SEVERIN, adresa municipiul Reșița ,str.Horea nr.2-4,județul Caraș-Severin ,e-mail : ecris.115@just.ro, tel .0255213592-centrală

Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:  20.03.2023

ANUNT LICITATIE PUBLICA

PRIMARIA COMUNEI CARBUNARI, cu sediul in loc.Carbunari,nr.304,judet Caras-Severin , telefon 0374 088 864,e-mail primaria_carbunari@yahoo.com

ANUNTA LICITATIE PUBLICA

privind inchirierea imobilului

SPAȚIU SITUAT IN INTRAVILANUL COMUNEI CARBUNARI AFLAT IN PROPRIETATEA COMUNEI CĂRBUNARI FIIND INTABULAT ÎN CF NR. 30129 CĂRBUNARI, IN SUPRAFATA DE 65 MP- cladire multifunctionala cu destinatia desfășurare de activități de alimentație publică

Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr.46/15.12.2022

Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

Documentaţia de atribuire se poate ridica de la  PRIMĂRIA COMUNEI CĂRBUNARI, persoană de contact dl. viceprimar  telefon 0724416477.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor:10.04.2023, ora 12.00.

Informatii privind ofertele:

Data limită de depunere a ofertelor: 20.04.2023, ora 12.00

Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna CĂRBUNARI-PRIMĂRIA nr.304,județ Caraș-Severin

Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:

21 APRILIE 2023, ora 11.00, la sediul PRIMĂRIEI Comunei CĂRBUNARI

Instanta competenta in solutionarea litigiilor aparute : Tribunalul CARAȘ-SEVERIN, adresa municipiul Reșița ,str.Horea nr.2-4,județul Caraș-Severin ,e-mail : ecris.115@just.ro, tel .0255213592-centrală

Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:  20.03.2023

Anunt! – Rezultatul PROBEI DE INTERVIU la concursul pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a postului contractual , vacant, de MUNCITOR CALIFICAT IV – Compartiment administrativ,intretinere si deservire

R O M Â N I A
JUDETUL CARAS-SEVERIN
COMUNA CĂRBUNARI
COMISIA DE CONCURS
Nr.374/ 03.02.2023

Urmare a procesului verbal nr. 373 încheiat în data de 03.02.2023, de catre COMISIA DE CONCURS la PROBA INTERVIU desfasurata in data de 03.02.2023 in cadrul concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a postului contractual vacant, de MUNCITOR CALIFICAT IV – Compartiment administrativ, intretinere si deservire, se comunica următoarele rezultate:


Anunt! – Rezultatul PROBEI DE INTERVIU la concursul pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a postului contractual , vacant, de MUNCITOR CALIFICAT IV – Compartiment administrativ,intretinere si deservire

R O M Â N I A
JUDETUL CARAS-SEVERIN
COMUNA CĂRBUNARI
COMISIA DE CONCURS
Nr. 374 / 03.02.2023

Urmare a procesului verbal nr. 373 încheiat în data de 03.02.2023, de catre COMISIA DE CONCURS la PROBA INTERVIU desfasurata in data de 03.02.2023 in cadrul concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a postului contractual vacant, de MUNCITOR CALIFICAT IV – Compartiment administrativ, intretinere si deservire, se comunica următoarele rezultate:

Anunt! – Rezultatul PROBEI SCRISE la concursul pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a postului contractual , vacant, de MUNCITOR CALIFICAT IV – Compartiment administrativ,intretinere si deservire

R O M Â N I A
JUDETUL CARAS-SEVERIN
COMUNA CĂRBUNARI
COMISIA DE CONCURS
Nr.372 / 03.02.2023

Urmare a procesului verbal nr. 371 încheiat în data de 03.02.2023, de catre COMISIA DE CONCURS la PROBA SCRISA desfasurata in data de 03.02.2023 ora 9,oo in cadrul concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a postului contractual vacant, de MUNCITOR CALIFICAT IV – Compartiment administrativ, intretinere si deservire, se comunica următoarele rezultate: