Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Tag: rezultate

Anunt! – Rezultatul PROBEI DE INTERVIU la concursul pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a postului contractual , vacant, de MUNCITOR CALIFICAT IV – Compartiment administrativ,intretinere si deservire

R O M Â N I A
JUDETUL CARAS-SEVERIN
COMUNA CĂRBUNARI
COMISIA DE CONCURS
Nr.374/ 03.02.2023

Urmare a procesului verbal nr. 373 încheiat în data de 03.02.2023, de catre COMISIA DE CONCURS la PROBA INTERVIU desfasurata in data de 03.02.2023 in cadrul concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a postului contractual vacant, de MUNCITOR CALIFICAT IV – Compartiment administrativ, intretinere si deservire, se comunica următoarele rezultate:


Anunt! – Rezultatul PROBEI SCRISE la concursul pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a postului contractual , vacant, de MUNCITOR CALIFICAT IV – Compartiment administrativ,intretinere si deservire

R O M Â N I A
JUDETUL CARAS-SEVERIN
COMUNA CĂRBUNARI
COMISIA DE CONCURS
Nr.372 / 03.02.2023

Urmare a procesului verbal nr. 371 încheiat în data de 03.02.2023, de catre COMISIA DE CONCURS la PROBA SCRISA desfasurata in data de 03.02.2023 ora 9,oo in cadrul concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a postului contractual vacant, de MUNCITOR CALIFICAT IV -Compartiment administrativ, intretinere si deservire, se comunica următoarele rezultate:

ANUNT REZULTATE SELECTIE DOSARE LA CONCURSUL DE RECRUTARE MUNCITOR CALIFICAT IV

ROMÂNIA

JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN

COMUNA CĂRBUNARI

Tel/Fax: 0374088864 / 0374090124

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a postului contractual , vacant, de MUNCITOR CALIFICAT IV -Compartiment administrativ,intretinere si deservire

Având în vedere:

 • prevederile art. 37 din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice ,
 • procesul verbal nr. 301_ încheiat în data de 27.01.2023, cu privire la rezultatele selectării dosarelor de înscriere depuse în vederea participării la concursul pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a postului contractual vacant, de MUNCITOR CALIFICAT IV – Compartiment administrativ, intretinere si deservire care se va desfăsura în data de 03.02.2023 , sunt comunicate următoarele rezultate:
 • Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut poate formula contestaţie conform prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice – termen de depunere 31.01.2023 – in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor dna Boboescu Ana.
 • Candidatii declarati admisi vor fi prezenti la sediul Primăriei comunei Cărbunari, la ora 09.00, în data de 03.02.2023 -PROBA SCRISA .
 • Afişat astăzi, 30.01.2023.

Secretar comisie concurs,
BOBOESCU ANA

Anunt! – Rezultate FINALE la concursul/examenul de recrutare din data de 23.12.2022 , pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de Referent,clasa III,grad profesional debutant -compartiment stare civila –

ROMÂNIA

JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN

COMUNA CĂRBUNARI

Tel/Fax: 0374088864 / 0374090124

LISTA


privind rezultatul FINAL al concursului de ocupare a functiei publice de executie vacante, de REFERENT, clasa III , grad profesional debutant, compartiment stare civilă din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Cărbunari


Anunt! – Rezultate proba INTERVIU la concursul/examenul de recrutare din data de 23.12.2022 , pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de Referent,clasa III,grad profesional debutant -compartiment stare civila –

ROMÂNIA

JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN

COMUNA CĂRBUNARI

Tel/Fax: 0374088864 / 0374090124

LISTA


privind rezultatul PROBEI INTERVIU din data de 23.12.2022, ora 13 la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioada
nedeterminata a functiei publice de executie, vacante, de REFERENT, clasa III , grad profesional
debutant compartiment stare civilă din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Cărbunari


Anunt! – Rezultate proba scrisa la concursul/examenul de recrutare din data de 23.12.2022 , pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de Referent,clasa III,grad profesional debutant -compartiment stare civila –

ROMÂNIA

JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN

COMUNA CĂRBUNARI

Tel/Fax: 0374088864 / 0374090124

LISTA


privind rezultatul PROBEI SCRISE din data de 23.12.2022, ora 10 la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioada
nedeterminata a functiei publice de executie, vacante, de REFERENT, clasa III , grad profesional
debutant compartiment stare civilă din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Cărbunari


ANUNT REZULTATE SELECTIE DOSARE LA CONCURSUL DE RECRUTARE REFERENT – COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ

ROMÂNIA

JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN

COMUNA CĂRBUNARI

Tel/Fax: 0374088864 / 0374090124

LISTA


privind rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioada
nedeterminata a functiei publice de executie, vacante, de REFERENT, clasa III , grad profesional
debutant compartiment stare civilă din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Cărbunari care se va desfăsura în data de 23.12 .2022

Având în vedere:

 • prevederile art. 40, alin.(1), lit.a) şi art.50, alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind
  organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Procesul verbal nr. 2649 încheiat în data de 14.12.2022, cu privire la rezultatele selectării dosarelor de înscriere depuse în vederea participării la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei publice de executie vacante, de REFERENT, clasa III, grad profesional debutant compartiment stare civilă din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cărbunari care se va desfăsura în data de 23.12 .2022, sunt comunicate următoarele rezultate:
 • Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut poate formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor dl. Timișan Sorin Gheorghe.
 • Candidatii declarati admisi vor fi prezenti la sediul Primăriei comunei Cărbunari, la ora 10.00, în data de 23.12.2022.
 • Afişat astăzi, 14.12.2022.

Secretar comisie concurs,
TIMIȘAN SORIN – GHEORGHE