Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Anunț de selecție de recenzori pentru realizarea activităților aferente recensământului populației și locuințelor runda 2021 in teritoriu

PRIMĂRIA COMUNEI CĂRBUNARI ANGAJEAZĂ:

Un număr de 1 recenzori ARA pentru colectarea datelor Recensământului populației și locuințelor din comuna Cărbunari

MOD DE ANGAJARE:

 • Contract de servicii

PERIOADA DE CONTRACTARE A SERVICIILOR:

 • Participarea la instruirea organizata de DJS Caraș-Severin :
 • Colectarea datelor : 14 martie – 15 mai 2022 – AUTORECENZAREA ASISTATĂ

LOCUL DE DESFAȘURARE A ACTIVITATII:

 • LA SEDIUL PRIMARIEI COMUNEI CARBUNARI

CONDITII ANGAJARE:

 • Varsta minima de 18 ani împlinirii la data selecției;
 • Minim studii medii absolvite (diploma absolvent liceu)
 • Sa dețină cunoștințe de utilizare a unei tablete
 • Sa nu aiba cazier judiciar;
 • Abilitatea de a comunica într-o maniera civilizata; capacitatea de a stabili contacte inter-personale, de a fi cordial, placut, metodic și riguros;
 • Sa dispuna de un telefon mobil pe care sa-I utilizeze pentru comunicare;
 • Rezistență la stres și lucru sub presiune;
 • In zonele cu populație de alta etnie decât cea romană, cunoașterea și a limbii acelei etnii și a specificului etniei respective reprezinta un avantaj în desfășurarea muncii sale pe teren

ATRIBUȚIILE RECENZORILOR

Atribuții specifice recenzorului ARA:

 1. sa promoveze autorecenzarea și sa raspunda la intrebarile populatiei privind recensamantul;
 2. sa indrume și sa asiste pe cei care vor apela la ajutorul recenzorului ARA ca sa se autorecenzeze, raspunzand la intrebarile acestora privind diferite etape sau operatiunl ale autorecenzarii;
 3. in mod exceptional, in cazul celor care ii vor solicita ajutorul (pe motiv de lipsa a abilitatilor necesare utilizarii internetului, varsta inaintata etc.) sa le acorde acest  ajutor in sensul in care va completa raspunsurile in chestionarul electronic la dictarea celui care se autorecenzeaza.

CONDITII SPECIFICE

 • Munca pe teren
 • Disponibilitatea de a lucra de la 8 pana la 12 ore pe zi (până la sfârșitul zilei)
 • Disponibilitatea de a lucra în weekend (sâmbătă și/sau duminica)

PENTRU A APLICA, VĂ RUGĂM SĂ DESCĂRCAȚI CEREREA ATAȘATĂ, SĂ O COMPLETAȚI ȘI SĂ O TRANSMITEȚI CĂTRE PRIMĂRIA COMUNEI CĂRBUNARI.