Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Tag: recenzor

Anunț de selecție de recenzori pentru realizarea activităților aferente recensământului populației și locuințelor runda 2021 in teritoriu

PRIMĂRIA COMUNEI CĂRBUNARI ANGAJEAZĂ:

Un număr de 1 recenzori ARA pentru colectarea datelor Recensământului populației și locuințelor din comuna Cărbunari

MOD DE ANGAJARE:

 • Contract de servicii

PERIOADA DE CONTRACTARE A SERVICIILOR:

 • Participarea la instruirea organizata de DJS Caraș-Severin :
 • Colectarea datelor : 14 martie – 15 mai 2022 – AUTORECENZAREA ASISTATĂ

LOCUL DE DESFAȘURARE A ACTIVITATII:

 • LA SEDIUL PRIMARIEI COMUNEI CARBUNARI

CONDITII ANGAJARE:

 • Varsta minima de 18 ani împlinirii la data selecției;
 • Minim studii medii absolvite (diploma absolvent liceu)
 • Sa dețină cunoștințe de utilizare a unei tablete
 • Sa nu aiba cazier judiciar;
 • Abilitatea de a comunica într-o maniera civilizata; capacitatea de a stabili contacte inter-personale, de a fi cordial, placut, metodic și riguros;
 • Sa dispuna de un telefon mobil pe care sa-I utilizeze pentru comunicare;
 • Rezistență la stres și lucru sub presiune;
 • In zonele cu populație de alta etnie decât cea romană, cunoașterea și a limbii acelei etnii și a specificului etniei respective reprezinta un avantaj în desfășurarea muncii sale pe teren

ATRIBUȚIILE RECENZORILOR

Atribuții specifice recenzorului ARA:

 1. sa promoveze autorecenzarea și sa raspunda la intrebarile populatiei privind recensamantul;
 2. sa indrume și sa asiste pe cei care vor apela la ajutorul recenzorului ARA ca sa se autorecenzeze, raspunzand la intrebarile acestora privind diferite etape sau operatiunl ale autorecenzarii;
 3. in mod exceptional, in cazul celor care ii vor solicita ajutorul (pe motiv de lipsa a abilitatilor necesare utilizarii internetului, varsta inaintata etc.) sa le acorde acest  ajutor in sensul in care va completa raspunsurile in chestionarul electronic la dictarea celui care se autorecenzeaza.

CONDITII SPECIFICE

 • Munca pe teren
 • Disponibilitatea de a lucra de la 8 pana la 12 ore pe zi (până la sfârșitul zilei)
 • Disponibilitatea de a lucra în weekend (sâmbătă și/sau duminica)

PENTRU A APLICA, VĂ RUGĂM SĂ DESCĂRCAȚI CEREREA ATAȘATĂ, SĂ O COMPLETAȚI ȘI SĂ O TRANSMITEȚI CĂTRE PRIMĂRIA COMUNEI CĂRBUNARI.