Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ANUNT privind închirierea pășunilor U.A.T. Cărbunari – domeniul privat, prin procedura publică de atribuire directă sau licitație publică cu strigare

U.A.T. CĂRBUNARl, județul Caraș-Severin anunță închirierea pentru o perioadă de 7 ani a suprafeței de 17,76 .hectare pășuni în ședință publică prin atribuire directă sau, după caz, licitație publică cu strigare.

Ședința publică pentru atribuirea directă va avea loc în data de 9 mai 2022, ora 10, la sediul Primăriei Comunei Cărbunari, loc. Cărbunari nr. 304, județ Caraș-Severin.

Înscrierile se fac la sediul Primăriei comunei Cărbunari în perioada 29.04.2022 – 6.05.2022.

Se pot înscrie la ședința publică în vederea închirierii prin atribuire directă crescătorii de animale având animalele înscrise în RNE, crescători de animale cu domiciliul în UAT – comuna Cărbunari, județ Caraș-Severin.

Condițiile de înscriere/documentele necesare sunt prevăzute în documentația de atribuire ce poate fi pusă la dispoziția persoanelor interesate la registratura Primăriei comunei Cărbunari.

Nota:

Suprafețele de pășuni  care nu se pot închiria prin atribuirea directă vor fi scoase la licitație publică.

Primăria Comunei Cărbunari

Strada Principală, nr. 304, Comuna Cărbunari
Judeţul Caraş-Severin

Telefon: 0374 088 864

Email: primăria_carbunari@yahoo.com