Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Tag: licitatie publica

ANUNT DE LICITATIE VANZARE TEREN – domeniu privat

Primăria comunei Cărbunari,

Strada Principală, nr.304, comuna Cărbunari, județul Caraș-Severin,

Telefon: 0374 088 864

Email: primaria_carbunari@yahoo.com

ANUNȚĂ LICITAȚIE PUBLICĂ PRIVIND VÂNZARE

Teren intravilan neîmprejmuit în suprafață de 500 mp – lot II , situat în localitatea Cărbunari , CF 30484, numar cadastral 30484, proprietatea privată a Comunei CĂRBUNARI.

Vânzarea se face conform art. 363 din O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 11 din data de 3 Martie  2022.

Informații privind documentația de atribuire: se găsesc în caietul de sarcini.

Documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul Comunei Cărbunari.

  • Persoană de contact: Viceprimar – telefon 0724 416 477

Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 28.10.2022, ora 9:00

Informații privind oferta:

Data-limită de depunere a ofertelor: 7 Noiembrie 2022, ora 16:00

Ofertele se vor depune la:

Primăria comunei Cărbunari,

Localitatea Cărbunari, nr.304, strada Principală, județ Caras-Severin

Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: un exemplar.

Data și locul la care se va desfașura ședința publică de deschidere a ofertelor:

8 Noiembrie 2022, ora 10:00 la sediul Primăriei comunei Cărbunari.

Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Caraș-Severin,, localitatea Reșița , strada Horea  nr. 2-4, judeţul Caraș-Severin , e-mail: ecris.115@just.ro, tel. 0255213592-centrală

Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 5.10.2022.

ANUNT privind închirierea pășunilor U.A.T. Cărbunari – domeniul privat, prin procedura publică de atribuire directă sau licitație publică cu strigare

U.A.T. CĂRBUNARl, județul Caraș-Severin anunță închirierea pentru o perioadă de 7 ani a suprafeței de 17,76 .hectare pășuni în ședință publică prin atribuire directă sau, după caz, licitație publică cu strigare.

Ședința publică pentru atribuirea directă va avea loc în data de 9 mai 2022, ora 10, la sediul Primăriei Comunei Cărbunari, loc. Cărbunari nr. 304, județ Caraș-Severin.

Înscrierile se fac la sediul Primăriei comunei Cărbunari în perioada 29.04.2022 – 6.05.2022.

Se pot înscrie la ședința publică în vederea închirierii prin atribuire directă crescătorii de animale având animalele înscrise în RNE, crescători de animale cu domiciliul în UAT – comuna Cărbunari, județ Caraș-Severin.

Condițiile de înscriere/documentele necesare sunt prevăzute în documentația de atribuire ce poate fi pusă la dispoziția persoanelor interesate la registratura Primăriei comunei Cărbunari.

Nota:

Suprafețele de pășuni  care nu se pot închiria prin atribuirea directă vor fi scoase la licitație publică.

Primăria Comunei Cărbunari

Strada Principală, nr. 304, Comuna Cărbunari
Judeţul Caraş-Severin

Telefon: 0374 088 864

Email: primăria_carbunari@yahoo.com