Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ANUNT LICITATIE PUBLICA

PRIMARIA COMUNEI CARBUNARI, cu sediul in loc.Carbunari,nr.304,judet Caras-Severin , telefon 0374 088 864,e-mail primaria_carbunari@yahoo.com

ANUNTA LICITATIE PUBLICA

privind inchirierea imobilului

SPAȚIU SITUAT IN INTRAVILANUL COMUNEI CARBUNARI AFLAT IN PROPRIETATEA COMUNEI CĂRBUNARI FIIND INTABULAT ÎN CF NR. 30129 CĂRBUNARI, IN SUPRAFATA DE 65 MP- cladire multifunctionala cu destinatia desfășurare de activități de alimentație publică

Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr.46/15.12.2022

Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

Documentaţia de atribuire se poate ridica de la  PRIMĂRIA COMUNEI CĂRBUNARI, persoană de contact dl. viceprimar  telefon 0724416477.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor:10.04.2023, ora 12.00.

Informatii privind ofertele:

Data limită de depunere a ofertelor: 20.04.2023, ora 12.00

Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna CĂRBUNARI-PRIMĂRIA nr.304,județ Caraș-Severin

Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:

21 APRILIE 2023, ora 11.00, la sediul PRIMĂRIEI Comunei CĂRBUNARI

Instanta competenta in solutionarea litigiilor aparute : Tribunalul CARAȘ-SEVERIN, adresa municipiul Reșița ,str.Horea nr.2-4,județul Caraș-Severin ,e-mail : ecris.115@just.ro, tel .0255213592-centrală

Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:  20.03.2023