Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Tag: carbunari

ANUNȚ PREALABIL privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Comuna Cărbunari, județul Caraș-Severin, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru SECTOARELE CADASTRALE NR. 4, 5, 32, 34, 39, 40, 41, 42, 43 pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art.14, alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată și completările ulterioare.

                  Data de început a afișării: 30.05.2023

                  Data de sfârșit a afișării: 28.07.2023

                  Adresa locului de afișare: Sediul Primăriei Comunei Cărbunari

                  Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei Cărbunari și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Primar,

PRĂSNESCU GHEORGHE

PRIMARIA COMUNEI CARBUNARI,

loc.Carbunari,nr.304,judet Caras-Severin ,

telefon 0374 088 864,

e-mail: primaria_carbunari@yahoo.com