Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Anunt! – Rezultatul PROBEI SCRISE la concursul pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a postului contractual , vacant, de MUNCITOR CALIFICAT IV – Compartiment administrativ,intretinere si deservire

R O M Â N I A
JUDETUL CARAS-SEVERIN
COMUNA CĂRBUNARI
COMISIA DE CONCURS
Nr.372 / 03.02.2023

Urmare a procesului verbal nr. 371 încheiat în data de 03.02.2023, de catre COMISIA DE CONCURS la PROBA SCRISA desfasurata in data de 03.02.2023 ora 9,oo in cadrul concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a postului contractual vacant, de MUNCITOR CALIFICAT IV – Compartiment administrativ, intretinere si deservire, se comunica următoarele rezultate: