Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Anunt! – Rezultatul PROBEI DE INTERVIU la examenul de promovare in grad profesional pentru funcționarii publici  din aparatul  de specialitate al primarului comunei Cărbunari-compartiment agricol

R O M Â N I A
JUDETUL CARAS-SEVERIN
COMUNA CĂRBUNARI