Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ANUNT DE LICITATIE VANZARE TEREN – domeniu privat – lot II

PRIMĂRIA COMUNEI CĂRBUNARI ANUNȚĂ LICITAȚIA PUBLICĂ PRIVIND VÂNZAREA

Unui teren intravilan neîmprejmuit în suprafață de 500 mp – lot II, situat în localitatea Cărbunari, CF 30484, număr cadastral 30484, proprietatea privată a Comunei CĂRBUNARI

Vânzarea se face conform art. 363 din O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 11 din data de 3 Martie 2022.

Informaţii privind documentaţia de atribuire: se găsesc în caietul de sarcini.

Documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei Comunei Cărbunari – persoană de contact viceprimar (telefon 0724 416 477)

Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 15.04.2022 , ora 9:00

Informaţii privind ofertele:

  • Data-limită de depunere a ofertelor: 27.04.2022, ora 16:00
  • Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Cărbunari , localitatea Cărbunari nr.304 , strada principală judeţul Caraş-Severin
  • Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: un exemplar.

Data şi locul la care se va desfăşură şedinţa publică de deschidere a ofertelor:

28 Aprilie 2022 , ora 12:00 la sediul Primăriei Comunei Cărbunari

Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Caraş-Severin , localitatea Reşiţa ,strada Horea nr.2-4, judeţul Caraş-Severin , e-mail: ecris.115@just.ro, tel. 0255213592 – centrală

Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 28.03.2022.

Attachments