Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ANUNT REZULTATE SELECTIE DOSARE LA CONCURSUL DE RECRUTARE REFERENT – COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ

ROMÂNIA

JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN

COMUNA CĂRBUNARI

Tel/Fax: 0374088864 / 0374090124

LISTA
privind rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei publice de executie, vacante, de REFERENT, clasa III , grad profesional debutant compartiment stare civilă din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cărbunari care se va desfăsura în data de 23.12 .2022

Având în vedere:

  • prevederile art. 40, alin.(1), lit.a) şi art.50, alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind
    organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Procesul verbal nr. 2649 încheiat în data de 14.12.2022, cu privire la rezultatele selectării dosarelor de înscriere depuse în vederea participării la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei publice de executie vacante, de REFERENT, clasa III, grad profesional debutant compartiment stare civilă din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cărbunari care se va desfăsura în data de 23.12 .2022, sunt comunicate următoarele rezultate:
  • Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut poate formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor dl. Timișan Sorin Gheorghe.
  • Candidatii declarati admisi vor fi prezenti la sediul Primăriei comunei Cărbunari, la ora 10.00, în data de 23.12.2022.
  • Afişat astăzi, 14.12.2022.

Secretar comisie concurs,
TIMIȘAN SORIN – GHEORGHE

Attachments